W pracy wykorzystujemy najlepsze,metody i programy nauczania które pobudzają ,ciekawość i wyobraźnię dziecka rozwijają ,olsztyn logiczne myślenie i zdolności matematyczne, wzbogacają jego słownictwo i uwrażliwiają, na sztukę,Czas zabawy wypełniają piosenki, bajki, wiersze, zagadki i gry zespołowe, gimnastyka, które każdego dnia rozwijają dziecięce ciało i umysł, zajęcia muzyczne uwrażliwiają na piękno zajęcia plastyczne wydobywają potencjał twórczy a codzienna zabawa z językiem przedszkole, angielskim od najmłodszych lat ułatwia w przyszłości naukę języków obcych a także pozwala na swobodną,olsztyn,angielską komunikację werbalną już na poziomie szkoły podstawowej Nasze dzieci kochają przedszkole i uwielbiają do niego chodzić, ponieważ doświadczają tutaj troskliwej opieki i mądrej miłościRodzice, tworząc ART SCHOOL & BRITISH pamiętaliśmy o sprawach najważniejszych,olsztyn, zapewnieniu dzieciom, możliwie największego,przedszkole, bezpieczeństwa i ,przedszkole,Olsztyn,środowiska stymulującego rozwój - ale także dbałości o to, by spędzany u nas czas wypełniała przede,przedszkole,wszystkim aktywna i twórcza zabawa.c zabaw oraz ogólnopolskim konkursie literackim „Gdań

z ART SCHOOL & BRITISH SCHOOL.. Pani Przedszkolanka prowadzi zabawy z chętnymi dziećmi. Te dzieci, które są już gotowe do , rozłąki z mamą, można zostawić na czas zajęć adaptacyjnych pod naszą opieką. Na zajęcia należy zapisać telefonicznie uzgadniając olsztyn termin i harmonogram rozpoczęcia zajęć. Możemy spotykać codziennie, lub co drugi dzień, a także raz w tygodniu. Koszt zaję, adaptacyjnych wliczony jest w cenę czesnego.przedszkolaki,zabawa,edukacja,nauka,w olsztynie,przedszkole,jaroty,nagorki,nowoczesne,oswiata,dydaktyka,pla.

slider-nabor-2024

Dzień w przedszkolu

 

Plan dnia jest dopasowany do naturalnego rytmu  życia dziecka.

Rozpoczynamy zawsze powitaniem oraz dziecięca gimnastyką.

Zajęcia edukacyjne wymagające większej koncentracji i świeżości umysłu odbywają się w godzinach przedpołudniowych,

Codziennie, jesli tylko pogoda nam pozwala, wychodzimy na nasz plac zabaw lub spacer, następnie jemy pyszny obiadek.

Po południu kontynuujemy zajęcia edukacyjne, uczymy się języków, gotujemy ,malujemy. Młodsze dzieci mają wówczas czas na małą drzemkę.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU „ART SCHOOL”

630-800  Schodzenie się dzieci, zabawy adaptacyjno - integracyjne, zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulującym i wychowawczym, czynności porządkowo - gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne
 815-830  Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
 830-850  Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
 850 - 900  Przygotowania do zajęć
 900-1145  • Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową prowadzona przez   wychowawców i nauczycieli języka angielskiego - codziennie
• zajęcia i zabawy edukacyjne
• zajęcia sportowe
• język angielski
• zabawy ruchowe
• warsztaty muzyczne w języku angielskim
• zajęcia plastyczne
• zajęcia i zabawy na  przedszkolnym placu zabaw
• zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci
• zabawy swobodne i zorganizowane, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
• zajęcia muzyczne
• gra na instrumentach
 1145 - 1150 Czynności porządkowe - higieniczne, przygotowanie do obiadu
1150 – 1200 Obiad - zupka, czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
 1200 - 1330

 Grupy najmłodsze ( 3-latki, 4- latki ):
• poobiedni odpoczynek - bajkoterapia i muzyka relaksacyjna
Grupy starsze ( 5-6- latki):
• działalność edukacyjna w oparciu o rozszerzony program edukacyjny prowadzona przez wychowawców i nauczycieli języka angielskiego - codziennie
• zabawy w kącikach zainteresowań
• zabawy tematyczne
• zajęcia sportowe zabawy w terenie
• zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne
• zajęcia logopedyczne - terapie indywidualne, termin ustalony indywidualnie
• gimnastyka korekcyjna
• zajęcia taneczne, taekwoondo, balet
• „Zabawa w teatr”

•warsztaty plastyczne

1330 - 1345
Czynności porządkowe, mycie rąk
13 45 - 1400 II danie
14 00 – 1600
Grupy 3-6-latki
Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne,  bajkoterapia, praca wyrównawcza, indywidualna, logopedyczna - terminy ustalane indywidualnie, zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, zabawy dowolne według zainteresowań,
zajęcia tematyczne ( plastyczne, ceramiczne, teatralne, ruchowe, taneczne, europejskie, empiryczne). Przygotowanie spektakli teatralnych, występów artystycznych oraz koncertów
1500 podwieczorek
1600- 17 30 gry i zabawy rozwojowe.