W pracy wykorzystujemy najlepsze,metody i programy nauczania które pobudzają ,ciekawość i wyobraźnię dziecka rozwijają ,olsztyn logiczne myślenie i zdolności matematyczne, wzbogacają jego słownictwo i uwrażliwiają, na sztukę,Czas zabawy wypełniają piosenki, bajki, wiersze, zagadki i gry zespołowe, gimnastyka, które każdego dnia rozwijają dziecięce ciało i umysł, zajęcia muzyczne uwrażliwiają na piękno zajęcia plastyczne wydobywają potencjał twórczy a codzienna zabawa z językiem przedszkole, angielskim od najmłodszych lat ułatwia w przyszłości naukę języków obcych a także pozwala na swobodną,olsztyn,angielską komunikację werbalną już na poziomie szkoły podstawowej Nasze dzieci kochają przedszkole i uwielbiają do niego chodzić, ponieważ doświadczają tutaj troskliwej opieki i mądrej miłościRodzice, tworząc ART SCHOOL & BRITISH pamiętaliśmy o sprawach najważniejszych,olsztyn, zapewnieniu dzieciom, możliwie największego,przedszkole, bezpieczeństwa i ,przedszkole,Olsztyn,środowiska stymulującego rozwój - ale także dbałości o to, by spędzany u nas czas wypełniała przede,przedszkole,wszystkim aktywna i twórcza zabawa.c zabaw oraz ogólnopolskim konkursie literackim „Gdań

z ART SCHOOL & BRITISH SCHOOL.. Pani Przedszkolanka prowadzi zabawy z chętnymi dziećmi. Te dzieci, które są już gotowe do , rozłąki z mamą, można zostawić na czas zajęć adaptacyjnych pod naszą opieką. Na zajęcia należy zapisać telefonicznie uzgadniając olsztyn termin i harmonogram rozpoczęcia zajęć. Możemy spotykać codziennie, lub co drugi dzień, a także raz w tygodniu. Koszt zaję, adaptacyjnych wliczony jest w cenę czesnego.przedszkolaki,zabawa,edukacja,nauka,w olsztynie,przedszkole,jaroty,nagorki,nowoczesne,oswiata,dydaktyka,pla.

slider2025-1

Ewaluacja przedszkola

ewaluacja przedszkola

Szanowni Państwo!

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej zewnętrznej ewaluacji Przedszkola Art School przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, otrzymaliśmy najwyższe noty „A" we wszystkich badanych obszarach.

Oceny placówki dokonano w oparciu o wymagania MEN.
Bardzo cieszymy się z potwierdzenia najwyższej jakości pracy Przedszkola Art School. Tak wysokie oceny są wyjątkiem, zarówno w skali województwa jak i kraju.

Bardzo dziękuję Rodzicom i Partnerom Przedszkola Art School za zaangażowanie w proces ewaluacji.

Czytaj Raport

W imieniu Rady Pedagogicznej
Dyrektor Przedszkola Art School

Joanna Kileńska

Informacje

Szanowni Rodzice, tworząc ART SCHOOL pamiętaliśmy o sprawach najważniejszych: zapewnieniu dzieciom możliwie największego bezpieczeństwa i środowiska stymulującego rozwój - ale także dbałości o to, by spędzany u nas czas wypełniała przede wszystkim aktywna i twórcza zabawa.


program3

Nauczanie

Nauczanie w ART SCHOOL to przede wszystkim dobra zabawa. Aby nauka w przyszłości była pasją, już dzisiaj dziecko musi się nią cieszyć. Zajęcia w ART SCHOOL są bardzo różnorodne, twórcze i stymulujące, zawsze ukierunkowane na zdobywanie konkretnych umiejętności. Pomaga nam w tym wiedza z zakresu psychologii rozwojowej i nauka o okresach sensytywnych.

W pracy wykorzystujemy najcenniejsze metody i najciekawsze programy nauczania, które pobudzają ciekawość i wyobraźnię dziecka, rozwijają logiczne myślenie i zdolności matematyczne, wzbogacają jego słownictwo i uwrażliwiają na sztukę. Czas zabawy wypełniają piosenki, bajki, wiersze, zagadki i gry zespołowe oraz gimnastyka, które to każdego dnia rozwijają dziecięce ciało i umysł. Zajęcia muzyczne uwrażliwiają na piękno, zajęcia plastyczne wydobywają potencjał twórczy, a codzienna zabawa z językiem angielskim, od najmłodszych lat ułatwia w przyszłości naukę języków obcych, a także pozwala na swobodną komunikację werbalną w języku angielskim już na poziomie szkoły podstawowej.

Po projektach realizowanych w Art School i wrażeniach, jakie dostarczyły dzieciom oraz słowach kierowanych przez Rodziców, możemy powiedzieć, że Nasze dzieci kochają przedszkole i uwielbiają do niego chodzić, ponieważ doświadczają tutaj troskliwej opieki i mądrej miłości.


Zajęcia adaptacyjne

Aby uniknąć wielkiego stresu, jaki przeżywa dziecko przy rozłące z Rodzicem w przedszkolu proponujemy Dzieciom i Rodzicom "Zajęcia adaptacyjne". Dziecko stopniowo oswaja się ze swoim przedszkolem, panią i innymi dziećmi w bezpiecznym towarzystwie Opiekuna. Miłe środowisko, wiele kolorowych zabawek i ciekawych gier, stopniowo stają się znanym i lubianym otoczeniem Dziecka. Po pewnym czasie  Dziecko jest w pełni przygotowane  do kilkugodzinnej rozłąki z Rodzicami.

Monitoring placówki oraz domofon zapewniają rodzicom i opiekunom komfort związany z bezpieczeństwem Ich dziecka.

W pierwszych dniach, na zajęcia, dzieci przychodzą wraz z rodzicami i korzystają ze wszystkich naszych pomocy dydaktycznych „oswajając się” z  ART SCHOOL.
Pani Nauczycielka prowadzi zabawy z chętnymi dziećmi. Te dzieci, które są już gotowe do rozłąki z mamą, można zostawić na czas zajęć adaptacyjnych pod naszą opieką.
W przypadku dzieci, które zapisywane są do Art School w ciągu roku szkolnego, na zajęcia tego typu można umówić się telefonicznie uzgadniając termin i harmonogram rozpoczęcia zajęć. Możemy spotykać się codziennie, lub co drugi dzień, a także raz w tygodniu. Decyzja należy do Państwa.
Koszt zajęć adaptacyjnych wliczony jest w cenę czesnego.

Przedszkole ART SCHOOL  jest czynne przez cały rok - również w czasie wakacji i ferii semestralnych. Rodzice dzieci uczeszczających do Art School nie muszą się martwić o to, jak zapewnić opiekę swojemu dziecku podczas wakacji.
W tym zakresie wspomagamy również rodziców dzieci spoza naszej placówki.

Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 17.30 oraz w godzinach indywidualnie uzgodnionych z Rodzicami i Opiekunami.

Do przedszkola ART SCHOOL  przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.