W pracy wykorzystujemy najlepsze,metody i programy nauczania które pobudzają ,ciekawość i wyobraźnię dziecka rozwijają ,olsztyn logiczne myślenie i zdolności matematyczne, wzbogacają jego słownictwo i uwrażliwiają, na sztukę,Czas zabawy wypełniają piosenki, bajki, wiersze, zagadki i gry zespołowe, gimnastyka, które każdego dnia rozwijają dziecięce ciało i umysł, zajęcia muzyczne uwrażliwiają na piękno zajęcia plastyczne wydobywają potencjał twórczy a codzienna zabawa z językiem przedszkole, angielskim od najmłodszych lat ułatwia w przyszłości naukę języków obcych a także pozwala na swobodną,olsztyn,angielską komunikację werbalną już na poziomie szkoły podstawowej Nasze dzieci kochają przedszkole i uwielbiają do niego chodzić, ponieważ doświadczają tutaj troskliwej opieki i mądrej miłościRodzice, tworząc ART SCHOOL & BRITISH pamiętaliśmy o sprawach najważniejszych,olsztyn, zapewnieniu dzieciom, możliwie największego,przedszkole, bezpieczeństwa i ,przedszkole,Olsztyn,środowiska stymulującego rozwój - ale także dbałości o to, by spędzany u nas czas wypełniała przede,przedszkole,wszystkim aktywna i twórcza zabawa.c zabaw oraz ogólnopolskim konkursie literackim „Gdań

z ART SCHOOL & BRITISH SCHOOL.. Pani Przedszkolanka prowadzi zabawy z chętnymi dziećmi. Te dzieci, które są już gotowe do , rozłąki z mamą, można zostawić na czas zajęć adaptacyjnych pod naszą opieką. Na zajęcia należy zapisać telefonicznie uzgadniając olsztyn termin i harmonogram rozpoczęcia zajęć. Możemy spotykać codziennie, lub co drugi dzień, a także raz w tygodniu. Koszt zaję, adaptacyjnych wliczony jest w cenę czesnego.przedszkolaki,zabawa,edukacja,nauka,w olsztynie,przedszkole,jaroty,nagorki,nowoczesne,oswiata,dydaktyka,pla.


szkoa_odkrywcow
mamo-toto-wole-wode Postanowiliśmy aktywnie włączyć się w kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych, aby przeciwdziałać zjawisku nadwagi.
  • Walentynki

Zapraszamy do galerii zdięć

Zaproszenie

OZDOBY2015

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia! Tradycyjnie zapraszamy do udziału w konkursie świątecznym na

ARTSCHOOLOWĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ.

Konkurs ma na celu upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowej, a także zachęcanie dzieci do twórczości plastycznej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w różnorodnych technikach. Na ocenę pracy wpływać będzie pomysłowość, oryginalność, estetyka oraz aktywność dziecka przy wykonywaniu ozdoby.

Ozdobę świąteczną można składać do dnia
16. 12. 2015r w sekretariacie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 19. 12. 2015 r.

Regulamin konkursu na
Artschoolową ozdobę Bożonarodzeniową
z możliwością wykorzystania jej na choince, oknie, stole

Cele:

Upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowej oraz poznawanie obyczajowości ludowej naszej ojczyzny, tak ważnej w edukacji kulturalnej dzieci, zachęcenie dzieci i dorosłych do twórczości plastycznej rozwijającej wyobraźnię i umiejętności manualne na płaszczyźnie i w przestrzeni .

Terminarz:

Termin dostarczania prac – do 16 grudnia 2015 r.
Otwarcie wystawy konkursowej od 17 grudnia 2015r.
Ogłoszenie wyników 19 grudnia 2015 r. na V Artschoolowym koncercie Bożonarodzeniowym

Nagrody:

Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów konkursu dyplomy, nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku (2,5-8 lat).
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy w terminie do 17.12.br.
3. Tematyka prac dotyczy Świąt Bożego Narodzenia.
4. Na konkurs można dostarczyć maksymalnie 2 ozdoby jednego autora wykonane dowolną
techniką plastyczną.
5. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię, nazwisko oraz grupę lub klasę, do której uczęszcza dziecko.
6. Głównym kryterium oceny będą walory artystyczne i estetyczne oraz pomysłowość.
7. Dopuszczalna jest pomoc rodziców i opiekunów.
8. Prace będą oceniane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe:
I grupa – 2,5-4-latki
II grupa – 4,5-6-latki
III grupa- I i II klasa
9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!!