W pracy wykorzystujemy najlepsze,metody i programy nauczania które pobudzają ,ciekawość i wyobraźnię dziecka rozwijają ,olsztyn logiczne myślenie i zdolności matematyczne, wzbogacają jego słownictwo i uwrażliwiają, na sztukę,Czas zabawy wypełniają piosenki, bajki, wiersze, zagadki i gry zespołowe, gimnastyka, które każdego dnia rozwijają dziecięce ciało i umysł, zajęcia muzyczne uwrażliwiają na piękno zajęcia plastyczne wydobywają potencjał twórczy a codzienna zabawa z językiem przedszkole, angielskim od najmłodszych lat ułatwia w przyszłości naukę języków obcych a także pozwala na swobodną,olsztyn,angielską komunikację werbalną już na poziomie szkoły podstawowej Nasze dzieci kochają przedszkole i uwielbiają do niego chodzić, ponieważ doświadczają tutaj troskliwej opieki i mądrej miłościRodzice, tworząc ART SCHOOL & BRITISH pamiętaliśmy o sprawach najważniejszych,olsztyn, zapewnieniu dzieciom, możliwie największego,przedszkole, bezpieczeństwa i ,przedszkole,Olsztyn,środowiska stymulującego rozwój - ale także dbałości o to, by spędzany u nas czas wypełniała przede,przedszkole,wszystkim aktywna i twórcza zabawa.c zabaw oraz ogólnopolskim konkursie literackim „Gdań

z ART SCHOOL & BRITISH SCHOOL.. Pani Przedszkolanka prowadzi zabawy z chętnymi dziećmi. Te dzieci, które są już gotowe do , rozłąki z mamą, można zostawić na czas zajęć adaptacyjnych pod naszą opieką. Na zajęcia należy zapisać telefonicznie uzgadniając olsztyn termin i harmonogram rozpoczęcia zajęć. Możemy spotykać codziennie, lub co drugi dzień, a także raz w tygodniu. Koszt zaję, adaptacyjnych wliczony jest w cenę czesnego.przedszkolaki,zabawa,edukacja,nauka,w olsztynie,przedszkole,jaroty,nagorki,nowoczesne,oswiata,dydaktyka,pla.


szkoa_odkrywcow
mamo-toto-wole-wode Postanowiliśmy aktywnie włączyć się w kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych, aby przeciwdziałać zjawisku nadwagi.
  • Narodowe Czytanie

Zapraszamy do galerii zdięć

Międzyprzedszkolny i Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „BABA PRUSKA”

Organizator: Przedszkole i Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School w Olsztynie.

Celem konkursu jest: prezentacja potencjału twórczego zainteresowanych, rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności uczestników oraz poznawanie tradycji warmińskich.

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku: 4 – 7 lat oraz uczniów szkół podstawowych – klasy I – III.

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy przestrzennej, indywidualnej lub grupowej, przedstawiającej babę pruską. Wysokość pracy powinna mieścić się w przedziale 1m – 1,5 m.

3. Prace należy składać do 28 maja 2014 roku, do sekretariatu Przedszkola i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School przy ul. Janowicza 2A w Olsztynie.

5. Każda praca powinna zawierać metryczkę: nazwa przedszkola/szkoły, grupy/ klasy, wiek uczestników, dokładny adres placówki, numer telefonu, e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, jeżeli praca indywidualna - imię i nazwisko autora.

6. Prace przechodzą na własność organizatora, a ich dostarczenie jest równoznaczne ze zgodą na publikację.

8. Oceny zgłoszonych prac dokona niezależne jury. Kryteria oceny prac są następujące:

  • pomysłowość,
  • estetyka wykonania,
  • dobór materiałów,
  • zgodność pracy z regulaminem.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkole i szkoła.

10. Nagrodą główną w każdej kategorii jest wejście do Salonu zabaw „Figlolandia" dla całej grupy/ klasy.

11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 czerwca w Olsztyńskim Amfiteatrze (gdzie zostaną wystawione wszystkie zgłoszone prace) podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka organizowanej przez Przedszkole „Szesnastka" oraz Przedszkole i Niepubliczną Szkołę Podstawową Art School. Impreza jest objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!!!