W pracy wykorzystujemy najlepsze,metody i programy nauczania które pobudzają ,ciekawość i wyobraźnię dziecka rozwijają ,olsztyn logiczne myślenie i zdolności matematyczne, wzbogacają jego słownictwo i uwrażliwiają, na sztukę,Czas zabawy wypełniają piosenki, bajki, wiersze, zagadki i gry zespołowe, gimnastyka, które każdego dnia rozwijają dziecięce ciało i umysł, zajęcia muzyczne uwrażliwiają na piękno zajęcia plastyczne wydobywają potencjał twórczy a codzienna zabawa z językiem przedszkole, angielskim od najmłodszych lat ułatwia w przyszłości naukę języków obcych a także pozwala na swobodną,olsztyn,angielską komunikację werbalną już na poziomie szkoły podstawowej Nasze dzieci kochają przedszkole i uwielbiają do niego chodzić, ponieważ doświadczają tutaj troskliwej opieki i mądrej miłościRodzice, tworząc ART SCHOOL & BRITISH pamiętaliśmy o sprawach najważniejszych,olsztyn, zapewnieniu dzieciom, możliwie największego,przedszkole, bezpieczeństwa i ,przedszkole,Olsztyn,środowiska stymulującego rozwój - ale także dbałości o to, by spędzany u nas czas wypełniała przede,przedszkole,wszystkim aktywna i twórcza zabawa.c zabaw oraz ogólnopolskim konkursie literackim „Gdań

z ART SCHOOL & BRITISH SCHOOL.. Pani Przedszkolanka prowadzi zabawy z chętnymi dziećmi. Te dzieci, które są już gotowe do , rozłąki z mamą, można zostawić na czas zajęć adaptacyjnych pod naszą opieką. Na zajęcia należy zapisać telefonicznie uzgadniając olsztyn termin i harmonogram rozpoczęcia zajęć. Możemy spotykać codziennie, lub co drugi dzień, a także raz w tygodniu. Koszt zaję, adaptacyjnych wliczony jest w cenę czesnego.przedszkolaki,zabawa,edukacja,nauka,w olsztynie,przedszkole,jaroty,nagorki,nowoczesne,oswiata,dydaktyka,pla.

slider2025-1

Galeria zdięć

baner-zabawa

Multimedia Art

baner-sztuka

Wolny czas

baner-wolny-czas

Nauka

baner-nauka

szkoa_odkrywcow
mamo-toto-wole-wode Postanowiliśmy aktywnie włączyć się w kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych, aby przeciwdziałać zjawisku nadwagi.

Nasze Placówki


strony ico przedszkole janowicza


strony ico zlobek barczewskiego


strony ico przedszkole barczewskiego


strony ico szkola janowicza


strony ico rekreacja barczewskiego

  • Dom Gazety Olsztyńskiej

Zapraszamy do galerii zdięć

rodoinfo

ban_aktualnosci

OZDOBY2015

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia! Tradycyjnie zapraszamy do udziału w konkursie świątecznym na

ARTSCHOOLOWĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ.

Konkurs ma na celu upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowej, a także zachęcanie dzieci do twórczości plastycznej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w różnorodnych technikach. Na ocenę pracy wpływać będzie pomysłowość, oryginalność, estetyka oraz aktywność dziecka przy wykonywaniu ozdoby.

Ozdobę świąteczną można składać do dnia
16. 12. 2015r w sekretariacie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 19. 12. 2015 r.

Regulamin konkursu na
Artschoolową ozdobę Bożonarodzeniową
z możliwością wykorzystania jej na choince, oknie, stole

Cele:

Upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowej oraz poznawanie obyczajowości ludowej naszej ojczyzny, tak ważnej w edukacji kulturalnej dzieci, zachęcenie dzieci i dorosłych do twórczości plastycznej rozwijającej wyobraźnię i umiejętności manualne na płaszczyźnie i w przestrzeni .

Terminarz:

Termin dostarczania prac – do 16 grudnia 2015 r.
Otwarcie wystawy konkursowej od 17 grudnia 2015r.
Ogłoszenie wyników 19 grudnia 2015 r. na V Artschoolowym koncercie Bożonarodzeniowym

Nagrody:

Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów konkursu dyplomy, nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku (2,5-8 lat).
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy w terminie do 17.12.br.
3. Tematyka prac dotyczy Świąt Bożego Narodzenia.
4. Na konkurs można dostarczyć maksymalnie 2 ozdoby jednego autora wykonane dowolną
techniką plastyczną.
5. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię, nazwisko oraz grupę lub klasę, do której uczęszcza dziecko.
6. Głównym kryterium oceny będą walory artystyczne i estetyczne oraz pomysłowość.
7. Dopuszczalna jest pomoc rodziców i opiekunów.
8. Prace będą oceniane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe:
I grupa – 2,5-4-latki
II grupa – 4,5-6-latki
III grupa- I i II klasa
9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!!