W pracy wykorzystujemy najlepsze,metody i programy nauczania które pobudzają ,ciekawość i wyobraźnię dziecka rozwijają ,olsztyn logiczne myślenie i zdolności matematyczne, wzbogacają jego słownictwo i uwrażliwiają, na sztukę,Czas zabawy wypełniają piosenki, bajki, wiersze, zagadki i gry zespołowe, gimnastyka, które każdego dnia rozwijają dziecięce ciało i umysł, zajęcia muzyczne uwrażliwiają na piękno zajęcia plastyczne wydobywają potencjał twórczy a codzienna zabawa z językiem przedszkole, angielskim od najmłodszych lat ułatwia w przyszłości naukę języków obcych a także pozwala na swobodną,olsztyn,angielską komunikację werbalną już na poziomie szkoły podstawowej Nasze dzieci kochają przedszkole i uwielbiają do niego chodzić, ponieważ doświadczają tutaj troskliwej opieki i mądrej miłościRodzice, tworząc ART SCHOOL & BRITISH pamiętaliśmy o sprawach najważniejszych,olsztyn, zapewnieniu dzieciom, możliwie największego,przedszkole, bezpieczeństwa i ,przedszkole,Olsztyn,środowiska stymulującego rozwój - ale także dbałości o to, by spędzany u nas czas wypełniała przede,przedszkole,wszystkim aktywna i twórcza zabawa.c zabaw oraz ogólnopolskim konkursie literackim „Gdań

z ART SCHOOL & BRITISH SCHOOL.. Pani Przedszkolanka prowadzi zabawy z chętnymi dziećmi. Te dzieci, które są już gotowe do , rozłąki z mamą, można zostawić na czas zajęć adaptacyjnych pod naszą opieką. Na zajęcia należy zapisać telefonicznie uzgadniając olsztyn termin i harmonogram rozpoczęcia zajęć. Możemy spotykać codziennie, lub co drugi dzień, a także raz w tygodniu. Koszt zaję, adaptacyjnych wliczony jest w cenę czesnego.przedszkolaki,zabawa,edukacja,nauka,w olsztynie,przedszkole,jaroty,nagorki,nowoczesne,oswiata,dydaktyka,pla.


szkoa_odkrywcow
mamo-toto-wole-wode Postanowiliśmy aktywnie włączyć się w kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych, aby przeciwdziałać zjawisku nadwagi.
  • Wycieczka z okazji Dnia Dziecka 2012

Zapraszamy do galerii zdięć

Odkrywamy talenty

PROJEKT POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA OLSZTYNA

„ODKRYWAMY TALENTY”


rok-talentow
Zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych uczniów są różne. Różnym dzieciom potrzebne są różne drogi edukacyjne. Misją naszego przedszkola jest pomoc wszystkim dzieciom
w rozwoju ich talentów i umiejętności. Tylko PLACÓWKA OŚWIATOWA nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze „diamentów", a tymi wyłowionymi odpowiednio się zajmie.

Chcemy zatem odkrywać talenty i pasje, rozbudzać zainteresowania dzieci i mieć do tego jak najbardziej pozytywne, przyjazne nastawienie.

W Przedszkolu Art School zachęcamy nauczycieli do jak najbardziej indywidualnego podchodzenia do potrzeb edukacyjnych każdego ucznia, chcemy zapewnić każdemu dziecku jak najlepsze warunki do osiągnięcia przez Nie efektów na miarę Jego możliwości, zdolności, talentów. Nasi nauczyciele uczestniczyli w warsztatach: „Rozpoznawanie uzdolnień matematycznych dzieci w przedszkolu i na początku nauki szkolnej w ramach nauczycielskiej diagnozy” prowadzonych przez Panią Ewę Zielińską.

Dlatego właśnie uczestniczymy w PROJEKCIE pod HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA OLSZTYNA  „ODKRYWAMY TALENTY”