W pracy wykorzystujemy najlepsze,metody i programy nauczania które pobudzają ,ciekawość i wyobraźnię dziecka rozwijają ,olsztyn logiczne myślenie i zdolności matematyczne, wzbogacają jego słownictwo i uwrażliwiają, na sztukę,Czas zabawy wypełniają piosenki, bajki, wiersze, zagadki i gry zespołowe, gimnastyka, które każdego dnia rozwijają dziecięce ciało i umysł, zajęcia muzyczne uwrażliwiają na piękno zajęcia plastyczne wydobywają potencjał twórczy a codzienna zabawa z językiem przedszkole, angielskim od najmłodszych lat ułatwia w przyszłości naukę języków obcych a także pozwala na swobodną,olsztyn,angielską komunikację werbalną już na poziomie szkoły podstawowej Nasze dzieci kochają przedszkole i uwielbiają do niego chodzić, ponieważ doświadczają tutaj troskliwej opieki i mądrej miłościRodzice, tworząc ART SCHOOL & BRITISH pamiętaliśmy o sprawach najważniejszych,olsztyn, zapewnieniu dzieciom, możliwie największego,przedszkole, bezpieczeństwa i ,przedszkole,Olsztyn,środowiska stymulującego rozwój - ale także dbałości o to, by spędzany u nas czas wypełniała przede,przedszkole,wszystkim aktywna i twórcza zabawa.c zabaw oraz ogólnopolskim konkursie literackim „Gdań

z ART SCHOOL & BRITISH SCHOOL.. Pani Przedszkolanka prowadzi zabawy z chętnymi dziećmi. Te dzieci, które są już gotowe do , rozłąki z mamą, można zostawić na czas zajęć adaptacyjnych pod naszą opieką. Na zajęcia należy zapisać telefonicznie uzgadniając olsztyn termin i harmonogram rozpoczęcia zajęć. Możemy spotykać codziennie, lub co drugi dzień, a także raz w tygodniu. Koszt zaję, adaptacyjnych wliczony jest w cenę czesnego.przedszkolaki,zabawa,edukacja,nauka,w olsztynie,przedszkole,jaroty,nagorki,nowoczesne,oswiata,dydaktyka,pla.


szkoa_odkrywcow
mamo-toto-wole-wode Postanowiliśmy aktywnie włączyć się w kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych, aby przeciwdziałać zjawisku nadwagi.
  • Parada Bajek

Zapraszamy do galerii zdięć

Przedszkolny punkt wymiany książek

biblioteka-artschool

W naszym przedszkolu PRAGNIEMY zorganizować „Przedszkolny punkt wymiany książek".
Celem tej akcji jest rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych oraz rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki. Dzieci razem z rodzicami wybierają książeczki, które później wspólnie czytają.
ABY PRZEDSZKOLNA BIBLIOTECZKA MALUCHA mogła powstać, potrzebujemy Państwa wsparcia, bardzo prosimy o przyniesienie do przedszkola jednej (lub więcej) książek, które zostaną oznaczone i umieszczone na regale.
Dzieci wraz z rodzicami będą mogli ,,wypożyczyć" do domu dowolną książkę znajdującą się w Biblioteczce Malucha i oznaczoną pieczątką przedszkola, a po przeczytaniu oddać ją udostępniając innym przedszkolakom..
Każde dziecko biorąc książkę do domu będzie musiało z pomocą rodziców dokonać wpisu do zeszytu:
-tytuł książki
-swoje nazwisko
-datę wypożyczenia
Przynosząc wypożyczoną książkę, wpisujemy do zeszytu datę jej oddania.

ZASADY:
1. Biblioteka udostępnia zbiory dzieciom, pracownikom przedszkola oraz rodzicom dzieci naszego przedszkola.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. Warunkiem otrzymania członkostwa jest ofiarowanie książki (jednej lub więcej)
i wzbogacenia księgozbioru biblioteki.
3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie.
4. Nie wolno brać książek z księgozbioru biblioteki bez wpisania się do zeszytu.
5. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
6. Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie wolno przekazywać osobom trzecim.
7. Czytelnik, który ma nie oddaną w terminie książkę , nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
8. Dokonując zwrotów książek należy wpisać swoje nazwisko, imie i datę oddania. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez odnotowania ich w zeszycie.
9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielce.
10.Czytelnik, który zniszczy lub zgubi wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
11. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do jego przestrzegania.