W pracy wykorzystujemy najlepsze,metody i programy nauczania które pobudzają ,ciekawość i wyobraźnię dziecka rozwijają ,olsztyn logiczne myślenie i zdolności matematyczne, wzbogacają jego słownictwo i uwrażliwiają, na sztukę,Czas zabawy wypełniają piosenki, bajki, wiersze, zagadki i gry zespołowe, gimnastyka, które każdego dnia rozwijają dziecięce ciało i umysł, zajęcia muzyczne uwrażliwiają na piękno zajęcia plastyczne wydobywają potencjał twórczy a codzienna zabawa z językiem przedszkole, angielskim od najmłodszych lat ułatwia w przyszłości naukę języków obcych a także pozwala na swobodną,olsztyn,angielską komunikację werbalną już na poziomie szkoły podstawowej Nasze dzieci kochają przedszkole i uwielbiają do niego chodzić, ponieważ doświadczają tutaj troskliwej opieki i mądrej miłościRodzice, tworząc ART SCHOOL & BRITISH pamiętaliśmy o sprawach najważniejszych,olsztyn, zapewnieniu dzieciom, możliwie największego,przedszkole, bezpieczeństwa i ,przedszkole,Olsztyn,środowiska stymulującego rozwój - ale także dbałości o to, by spędzany u nas czas wypełniała przede,przedszkole,wszystkim aktywna i twórcza zabawa.c zabaw oraz ogólnopolskim konkursie literackim „Gdań

z ART SCHOOL & BRITISH SCHOOL.. Pani Przedszkolanka prowadzi zabawy z chętnymi dziećmi. Te dzieci, które są już gotowe do , rozłąki z mamą, można zostawić na czas zajęć adaptacyjnych pod naszą opieką. Na zajęcia należy zapisać telefonicznie uzgadniając olsztyn termin i harmonogram rozpoczęcia zajęć. Możemy spotykać codziennie, lub co drugi dzień, a także raz w tygodniu. Koszt zaję, adaptacyjnych wliczony jest w cenę czesnego.przedszkolaki,zabawa,edukacja,nauka,w olsztynie,przedszkole,jaroty,nagorki,nowoczesne,oswiata,dydaktyka,pla.

rodoinfo

Nabór do Szkoły Podstawowej

Drukuj PDF

nabor 02 d

Organ prowadzący – Olsztyńska Grupa Edukacji Dziecięcej EDU Prezes Zarządu – Janusz Wiliński

Placówki edukacyjne Art School nadzorowane są przez Dyrektora Art School – mgr Joannę Kileńską

Artystyczną opiekę merytoryczną w naszych placówkach sprawuje dr Agata Wilińska

Słowa nadające kierunek naszym działaniom:

„Prawdziwym celem edukacji jest umiejętność ciągłego stawiania pytań"

Bishop Creighton

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School, jako szkoła o profilu artystyczno - językowym, swoje działania edukacyjne w zakresie sztuki opiera na ścisłej współpracy z Teatrem im. Jaracza oraz Państwową Szkołą Muzyczną I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie – oficjalnymi PATRONAMI / PARTNERAMI Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School.

Doradztwo merytoryczne - British Counsil.

Nasze atuty:

 • znakomita lokalizacja,
 • nowoczesny budynek spełniający standardy bezpieczeństwa, p.poż, sanitarne i wiele innych,
 • miejsca parkingowe,
 • bogata baza teczniczno – informatyczna,
 • własne miejsce na gry i zabawy zespołowe na powietrzu,
 • bezpieczeństwo – monitoring i domofon,
 • własna kuchnia zapewniająca zdrowe i pełnowartościowe śniadania i obiady dla Uczniów, jak również oferująca domowe obiady dla rodziców, przygotowane w oparciu o wykwalifikowanego dietetyka,
 • posiłki przygotowywane dla uczniów z alergią pokarmową,
 • elastyczność programowa – dostosowanie do potrzeb uczniów i ich oczekiwań,
 • poszerzony zakres zajęć artystycznych: zajęcia wokalne, wokalno – instrumentalne, taniec nowoczesny, warsztaty teatralne i inne oraz językowe: język angielski i drugi język nowożytny do wyboru – nauka oraz ich praktyczne zastosowanie poprzez przedstawienia teatralne, wokalne, recytatorskie,
 • dbałość o kondycję, szereg zajęć sportowo – rekreacyjnych: basen, gimnastyka, gry zespołowe, tenis, zajęcia lekkoatletyczne, wszystko pod okiem kompetentnych specjalistów,
 • stała profilaktyka medyczna oraz współpraca ze stomatologiem dziecięcym,
 • dbałość o mowę i słuch fonematyczny: współpraca z Gabinetem Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci i Młodzieży LOGOS: zajęcia z emisji głosu, warsztaty dykcji,
 • szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych,
 • indywidualne podejście do Ucznia,
 • stały i systematyczny kontakt Nauczycieli z Rodzicami,
 • wykwalifikowana kadra z pasją,
 • świetlica – rano od 6.30, po południu – do 17.30,
 • imprezy integracyjne i okazjonalne: rodzice, uczniowie kadra,
 • liczne programy autorskie,
 • stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • wsparcie uczniów i rodziców poprzez warsztaty, Punkt Konsultacyjny i inne,
 • dialog z rodzicami naszych uczniów - jako nasz znak rozpoznawczy - rzetelna informacja o rozwoju i postępach oraz możliwościach dziecka, praca, zaangażowanie, otwartość na ludzi, na pomysły, na projekty, na to, co łączy, a nie dzieli i wykształca w młodym człowieku odpowiedzialną postawę obywatelską,
 • zawsze pełny i rzetelny obraz rozwoju i możliwości dziecka,
 • szeroka gama zajęć i projektów realizowana w ramach współpracy z olsztyńskimi placówkami kulturalnymi, tj. : Teatrem Jaracza, Państwową Szkołą Muzyczną I i II Stopnia, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Olsztyńskim Towarzystwem Muzycznym, Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim, Wydziałem Kultury i Promocji Urzędu Miasta Olsztyn, BWA i innymi, dzięki którym bierzemy czynny udział w życiu kulturalno – społecznym regionu,
 • szereg innych działań kulturalno – oświatowych pozaszkolnych,
 • wpajanie młodym ludziom wrażliwości i otwartości na innych poprzez czynny udział w różnorodnych akcjach charytatywnych organizowanych przez różne instytucje jak i nas samych
 • uczenie nowoczesności poprzez bazowanie na tradycji,
 • zapewnianie wychowankom opieki podczas przerw feryjnych i wakacyjnych, organizowanie półzimowisk, półkolonii,
 • organizowanie festynów rodzinnych, wycieczek, warsztatów wyobraźni, urodzin z animatorem i wyżywieniem,
 • współpraca z innymi szkołami publicznymi i niepublicznymi,
 • znakomite przygotowanie merytoryczne i lokalowe do poprowadzenia dziecka przez trudny okres przejścia z edukacji przedszkolnej do wczesnoszkolnej,

 

W Niepublicznej Szkole Podstawowej proponujemy Uczniom poza realizacją podstawy programowej następujące formy edukacji i rozwijania uzdolnień:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze „ Bliżej sukcesu",
 • kółko matematyczne „I Ty możesz zostać Pitagorasem",
 • koło fotograficzne,
 • szachy,
 • tenis,
 • terapię logopedyczną,
 • kółko języka angielskiego „Bilet do Cambridge",
 • warsztaty teatralne „Artschoolowi aktorzy",
 • zajęcia tańca nowoczesnego „J can dance",
 • kółko instrumentalno – wokalne „Tworzymy muzykę",
 • gimnastykę korekcyjną,
 • warsztaty plastyczne,
 • zajęcia na basenie z cyklu „Pływające Pierwszaki",
 • zajęcia Akademii Robotyki i Informatyki COODI.

Ponadto w Szkole Art School są realizowane następujące programy autorskie:

 1. „Szalony naukowiec" – program z zakresu wiedzy matematyczno – przyrodniczej oparty na eksperymentach.
 2. „Zajęcia adaptacyjne dla uczniów klasy pierwszej".
 3. W ciągu całego roku zapraszamy Uczniów Art School w „Podróż w NIEZNANE" – jest to program autorski realizujący treści regionalne i patriotyczne, oparty na wycieczkach, wyjazdach i wyjściach poza teren Szkoły.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego odkrywania, drzemiących w WAS, talentów!!!

Jedno miejsce - wiele możliwości!